دعا و نیایش

موانع استجابت دعا

خداوند متعال در قرآن کریم قول استجابت دعا را صادر نموده است، آنجا که فرموده: «ادعونی استجب لکم؛ بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را». ولی مشاهده می‌شود با وجود دعاهای زیاد به درگاه الهی، بعضی از دعاها به هدف اجابت نمی‌رسند. مستجاب نشدن دعاها می‌تواند دلایلی را به همراه داشته باشد. ... ادامه مطلب

شرایط استجابت دعا از منظر قرآن

دُعا، طلب و درخواست بندگان از خدا یا آنچه معبود می‌پندارند، برای رسیدن به خواسته‌هاست که شرایطی را دارا می باشد. بعضی از شرایط دعا در قرآن کریم ذکر شده است که به صورت خلاصه به آن شرایط اشاره می‌گردد: ... ادامه مطلب

دعا در ادیان

از مسائل مهمی که هر انسانی به آن نیازمند است طلب حاجت از معبود است. انسان ها گاهی در تنگنا و گرفتاری هایی واقع می شوند که نیازمند حل آن توسط معبود خود هستند. از این رو دعا نه تنها در بین مسلمانان بلکه در میان معتقدین به ادیان دیگر نیز رواج دارد. ... ادامه مطلب

آداب دعا در سیره پیامبر مکرم اسلام

دعا عبارت است از درخواست و طلب بندگان از معبود خود. گاه دعا جنبه مادی دارد و دعا کننده برای دنیای خود از معبودش طلب خیر می کند و گاه، جنبه معنوی دارد که ناظر بر زندگی اخروی است. در قرآن کریم و احادیث آدابی برای دعا ذکر شده است. آنچه که این نوشته قصد دارد به آن بپردازد آداب دعا در سیره و کلام نبوی است. ... ادامه مطلب