ساختارمؤسسه و بنیاد

هیئت امناء

ارکان و ساختار بنیاد بین‌المللی صحیفه سجادیه (هیئت امناء)   الف)  شرایط انتخاب هیئت امناء برخورداری از حسن شهرت و ... ادامه مطلب

معاونت‌ها

ارکان و ساختار بنیاد بین‌المللی صحیفه سجادیه ( معاونت‌ها)   معاونت های بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه یکی از ارکان ... ادامه مطلب

رئیس  بنیاد

رئیس بنیاد، بالاترین مقام اجرایی بنیاد است، که از میان فضلا و شخصیت‌های علمی حوزوی، با پیشنهاد مؤسس و تأیید ... ادامه مطلب