ساختارمؤسسه و بنیاد

هیئت امناء

الف)  شرایط انتخاب هیئت امناء برخورداری از حسن شهرت و دارا بودن صلاحیت‏های اعتقادی، اخلاقی و سیاسی؛ التزام عملی به ... ادامه مطلب

معاونت‌ها

معاونت‌های بنیاد بین‌المللی صحیفه سجادیه یکی از ارکان بنیاد محسوب می‌گردد که به قرار ذیل است: معاونت پژوهش؛ معاونت آموزش؛ ... ادامه مطلب
حذف شرط: ‌ معارف صحیفه سجادیه ‌ معارف صحیفه سجادیهحذف شرط: امام زین‌العابدین امام زین‌العابدینحذف شرط: امام سجاد امام سجادحذف شرط: بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه بنیاد بین المللی صحیفه سجادیهحذف شرط: بنیاد صحیفه سجادیه بنیاد صحیفه سجادیهحذف شرط: بنیاد بین‌المللی صحیفه سجادیه بنیاد بین‌المللی صحیفه سجادیهحذف شرط: دعاهای امام سجاد دعاهای امام سجادحذف شرط: صحیفه سجادیه صحیفه سجادیهحذف شرط: مرتضی وافی مرتضی وافیحذف شرط: معارف صحیفه سجادیه معارف صحیفه سجادیهحذف شرط: ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﺤﯿﻔﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﺤﯿﻔﻪﺧﻮاﻧﯽحذف شرط: صحیفه‌پژوهی صحیفه‌پژوهی

ریاست بنیاد

رئیس بنیاد، بالاترین مقام اجرایی بنیاد است، که از میان فضلا و شخصیت‌های علمی حوزوی، با پیشنهاد مؤسس و تأیید ... ادامه مطلب