یاوران صحیفه

یاوران صحیفه

بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه، آموزش­های خود را در سه سطح برای علاقه‌مندان به صحیفه سجادیه برگزار می‌نماید: سطح اول: ... ادامه مطلب

مروجان صحیفه

بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه آموزش­های خود را در سه سطح برای علاقه‌مندان به صحیفه سجادیه برگزار می‌نماید: سطح اول: ... ادامه مطلب

مربیان صحیفه

بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه آموزش­های خود را در سه سطح برای علاقه‌مندان به صحیفه سجادیه برگزار می‌نماید: سطح اول: ... ادامه مطلب