قیام ها

موضع امام سجاد علیه السلام به قیام مختار

درباره مختار و انگیزه او در این قیام و این‌که چرا حکومت را به امام سجادعلیه السلام واگذار نکرد، قضاوت‌های گوناگون شده است؛ و ما در این‌جا در صدد تحلیل قیام مختار و مسائل پیرامون آن نیستیم. اما به هر حال؛ مطالبی که در تاریخ و روایات نقل ‌شده، نشانگر آن است که هرچند امام زین العابدین علیه السلام خود مستقیماً وارد نبرد با قاتلان پدرشان نشدند، اما این‌که گروهی توانسته بودند بخشی از انتقام خون شهدای عاشورا را بگیرند، تا حدودی رضایت خاطر حضرتشان را جلب کرده بود. ... ادامه مطلب

قیام حره

مرذم مدینه بعد از برگشت هیاتی از شام و آگاهی از مفاسد یزید بن معاویه تصمیم گرفتند تا بر علیه حکومت یزید قیام کنند، یزید نیز پس از اطلاع از قیام مردم مدینه، سپاهی ده هزار نفری و تا دندان مسلح را برای مقابله با مردم مدینه اعزام کرد و توانست قیام مردم مدینه را سرکوب کند و قتل و غارتی در مدینه به جای گذارد که نظیر آن در تاریخ بسیار کم است. ... ادامه مطلب

قیام توابین

قیام توابین با رهبری سلیمان بن صرد خزاعی و شخصیت های برجسته شیعه با هدف انتقام از قاتلان امام حسین علیه السلام و جبران یاری نکردن آن حضرت در عاشورا، سه سال پس از قیام عاشورا شکل گرفت که منجر به شکست شد. ... ادامه مطلب