شهربانو مادر امام

تردید در نام مادر امام سجاد علیه السلام

کتب تاریخی و حدیثی نام های متعددی برای مادر امام سجاد علیه السلام ذکر کرده اند. نام هایی همچون بانوی زنان، جهان شاه، حرار، شهربانو و سایر نام ها را برای مادر امام سجاد علیه السلام نام برده اند. این نگارش سعی در تقسیم بندی نگرش ها نسبت به نام مادر امام سجاد دارد. ... ادامه مطلب

ازدواج شهربانو با امام حسین علیه السلام

برخی از کتب تاریخی از زنی به نام شهربانو به عنوان همسر امام حسین علیه السلام و مادر امام سجاد علیه السلام نام برده اند. عده ای از مورخین و محدثین شهربانو را فرزند یزدگرد پادشاه ایران دانسته و عده ای این نسبت را صحیح ندانسته اند. ... ادامه مطلب