خطبه ها

خطبه امام سجاد علیه السلام در مجلس یزید

بعد از واقعه عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام و اصحاب ایشان، اهل بیت امام حسین علیه السلام را به اسارت گرفته، ابتدا به کوفه و سپس به شام رهسپار نمودند. امام سجاد علیه السلام که در روز عاشورا به دلیل بیماری شدیدی که بر او عارض شد نتوانست در نبرد عاشورا شرکت کند، همراه اسرا به دارالاماره کوفه و سپس به شام، کاخ یزید وارد شد. ... ادامه مطلب

خطبه امام سجاد علیه السلام در کوفه

بعد از واقعه عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام و اصحاب ایشان، اهل بیت امام حسین علیه السلام را به اسارت گرفته و وارد درالاماره کوفه شدند. امام سجاد علیه السلام که در روز عاشورا به دلیل بیماری شدیدی که بر او عارض شد نتوانست در نبرد عاشورا شرکت کند، همراه اسرا به دارالاماره کوفه وارد شد. ایشان با اقتدار و عزت در نزد عبیدالله بن زیاد، والی کوفه، خطبه ای را قرائت فرمودند که اسباب رسوایی بنی امیه را فراهم ساخت. ... ادامه مطلب