امامت

براهین عصمت امام

شیعیان معتقدند ائمه اطهار علیهم السلام از نعمت عصمت برخوردارند، به این معنا که دارنده عصمت در عین قدرت بر انجام گناه و ترک طاعت، از ارتکاب گناه و ترک طاعت مصونیت می‌یابد. براهین عقلی و نقلی برای عصمت ائمه ذکر شده است که به برخی از آنها اشاره می شود: ... ادامه مطلب

عصمت امامان علیهم السلام

شیعیان معتقدند ائمه اطهار علیهم السلام از نعمت عصمت برخوردارند، به این معنا که دارنده عصمت در عین قدرت بر انجام گناه و ترک طاعت، از ارتکاب گناه و ترک طاعت مصونیت می‌یابد. ... ادامه مطلب

معنای امامت

امامت به معنای رهبری و پیشوایی و در اصطلاح به معنای امامت به معنای ریاست عمومی فردی خاص بر امور دین و دنیای مردم در دنیا بالاصاله یا به جانشینی از پیامبر است. ... ادامه مطلب

علم امام

علم بر دو نوع است. یک نوع اکتسابی است که با تعلیم و تعلم به دست می آید و نوع دیگر آن لدنی است که علمی افاضه ای از جانب خداوند متعال است. شیعیان بر این عقیده هستند که علم امام از نوع دوم آن یعنی علم لدنی است. ... ادامه مطلب